اطلاعات تماس

 آدرس 

 شهریار بین  میدان فرمانداری و میدان حافظ ( بلوار ۱۷ شهریور ) سمت راست بعد از فروشگاه جانبو دبستان قرآنی  نور کوثر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شماره تماس 
۶۵۲۶۵۱۱۱
۶۵۲۶۵۱۱۲
۶۵۲۲۸۴۸۴
۶۵۲۲۸۳۲۸

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------