درباره ما

موسسه طلیعه نور کوثر 

موضوع فعالیت :موسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی، گسترش فعالیت های آموزشی و پرورشی دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکتهای مردمی بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 17/09/xxx5 مجلس شورای اسلامی و با رعایت آییننامه های اجرایی قانون مزیور و ضوابط و دستور العمل های مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیتهای آن به قرار زیر خواهد بود.

الف- تاسیس و راه اندازی و اداره مدارس غیر انتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره ابتدایی و پیش دبستانی، راهنمای تحصیلی، دبیرستان و پیش دانشگاهی ، متوسطه هنرستان ، دانشجو تقویتی و علمی ، زبان (دخترانه و پسرانه )با رعایت نظام جدید آموزشی کشور.

ب- ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی و پرورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی و تفریحی و هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیتهای فوق برنامه در واحدهای آموزشی مربوط.

د- عضویت و مشارکت در تعاونی آموزشی و فرهنگی غیر انتفاعی.

ه- اجاره و خرید و ساخت و ساز فضاهای مناسب جهت فعالیتهای فضاهای آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزش و پرورش از قبیل و سایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی و غیره و- انجام کلیه فعالیتها و ارایه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزارت آموزش و پرورش پس از طی تشریفات و مراحل قانونی و یا رعایت جنبه های غیر انتفاعی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه.

تبصره 1- کلیه فعالیتهای موسسه در مسایل آموزشی و پرورشی مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و آییننامه های اجرایی آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستور العملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش و شورای نظارت معاونت مشارکتهای مردمی و امور مدارس غیر انتفاعی قابلیت اجرایی دارد.

تبصره 2- دارا بودن موافقت اصولی تاسیس مدرسه غیر انتفاعی از وزارت آموزش و پرورش برای نماینده موسسه الزامی است.

تبصره 3- موسسه می تواند برای پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات در حدود صلاحیت های موسسه از طریق سرمایه گذاری در بخش های دولتی، عمومی تعاونی یا اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح و یا از هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. 

 

تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
    تنها مرکز تخصصی حفظ خردسالان به روش سیره نبوی
    آشنا با حروف - روانخوانی - حفظ آیات،احادیث
    آشنایی با امامان - آموزش وضو و نماز
    آموزش تخصصی قرآن با اساتید مجرب
    آموزش کتاب های مفهومی
    آموزش مفاهیم قران
تمامی آموزش ها در قالب شعر و قصه و بازی